fjallfiske.net/arjeploglaisalvenmerinfo

Laisälven är en flera mil lång älv som startar vid norska gränsen och slutligen mynnar i Vindelälven ovanför Sorsele.
Det område som avses här har vi besökt två gånger (2009 och 2012) och det ligger uppströms Adolfström.

Känslan är att detta är litet av en pärla som få besöker. Den ligger ju en bit ifrån de mer besökta områdena. Vi har, vid båda besöken, fått fina fångster av öring.
Det är dock ganska viktigt att man fiskar på rätt sträckor. Här finns en fantastisk strycka som senast gav ett antal öringar runt kilot!

Just risken med att det står andra tält vid bästa sträckan när vi anländer, är huvudskälet till att vi är tveksamma över om vi kommer att besöka området igen.


Magnus Lundin, 1 september 2020