fjallfiske.net/gallivaretertojakkamerinfo

Tertjåkka mynnar i Kaitumälven från nordväst. Den nedersta milen är kvoterad och endast öppen för flugfiske. Jåkken är ganska liten, ofta med öppna stränder.
Det tyder på att vårfloden sopar med sig det mesta i den platta omgivningen.

Vi fiskade där i juli 2019 och höll till i den övre delen. Mitt på blir den segflytande i ett stökigt landskap så vi gick aldrig nedanför detta.
Med tanke på vattnets litenhet blev utdelningen riktigt bra med ett antal fiskar på kilot och däröver. Både harr och öring högg på flugorna.
Hela området är en bra bit från turiststråken vilket märktes på djurlivet. Älg, järv (!) och diverse rovfåglar kunde ses.

Man bör helst undvika flera gäng på samma sträcka då den inte är särskilt lång. Den allra översta delen av det kvoterade området såg inte bra ut då den var grund och mycket fors/ström.
Jåkken kunde vadas ganska enkelt med vadare på.

Slutsummeringen blir ändå ganska positiv och ett återbesök är inte uteslutet.


Magnus Lundin, 6 augusti 2020