fjallfiske.net/indexmerinfo

Fjallfiske.net är ett hobbyprojekt och sajten ger därför INTE en fullständig bild av alla fiskevatten i Norr- och Västerbottensfjällen.

Materialet på sajten kommer uteslutande från de fjällfiskeresor jag och mina fiskekompisar gjort under ca 20 år.

Vi har uteslutande fiskat i Norr- och Västerbotten, med tyngdpunkt på det förstnämnda länet. Med några enstaka undantag har det handlat om fiske från land och företrädesvis i strömmande vatten.

Vi har fiskat med både spinn- och flugspön. Mask har enbart använts i något enstaka båtvatten.

Tanken med sajten är att inspirera andra att fiska i fjällen. Detta genom att visa några bilder och (ibland) filmer från de olika vattnen.

Skitfiske på er alla!


Magnus Lundin, 6 augusti 2020