fjallfiske.net/kirunagevdnamerinfo

Gevdnajaure är egentligen ett sjösystem i Norge med start i Havgajaure och slut i selet Aertebael.
Jag besökte Havgajaure och Aertebael ett antal gånger mellan 1988 och 2003.
Med undantag för inloppet från en större jokk har jag inte fiskat i själva Gevdnajaure som är ca 1,5 mil lång.

Båda vattnen gav bra resultat där Havgajaure hade bättre storlek på fisken medan fisken i Aertebael efterhand blev mindre och mindre.
Det beror sannolikt på för lågt fisketryck vilket i sin tur beror på förbudet mot flyg och skoter i området.

Fiske från land fungerade i Havgajaure medan det i Aertebael är att föredra med båt. I det senare vattnet handlade det uteslutande om röding.

Logistiken gav två alternativ där inget av dem var särskilt enkelt. Det ena var bil till Innset med efterföljande båtskjuts på Altevatn
för att endera knata till Havgajaure eller gå över fjällryggen till hyrd roddbåt för vidare rodd till Aertebael.

Det andra alternativet var flyg med helikopter till gränsen för att sedan gå ner till Artebael.
Inte så konstigt att fisketrycket var lågt...

Huruvida fisket är tillgängligt idag är jag osäker på. Rykten för några år sedan sade att området skulle bli nationalpark.


Magnus Lundin, 6 augusti 2020