fjallfiske.net/kirunamerinfo

Trots att jag är född i Kirunafjällen har antalet fiskeresor dit varit få. Sandåslandet med dominerande harrvatten har inte lockat.
Vi har också haft känslan att fisketrycket är högre runt Kiruna än t ex jämfört med Arjeplogsfjällen.

Det finns naturligtvis bra fiskevatten även här. Exempel är ett par kvoterade vatten som vi ännu inte lyckats får tilldelning på.
Antalet resor till Kirunafjällen har varit så få att jag valt att ta med ett vatten som faktiskt ligger i Norge!


Magnus Lundin, 6 augusti 2020