fjallfiske.net/vasterbottenmerinfo

Trots att jag bor i Västerbotten måste jag konstatera att vi här ligger långt efter Norrbotten vad gäller möjligheter till bra fjällfiske.
Det är därför Norrbotten på denna sajt avhandlas per kommun medan Västerbotten kan summeras under en sida.

Ett skäl är givetvis att Norrbottensfjällen är ett mycket större område.
Viktigare är nog att en betydligt större ANDEL av fjällvattnen är öppna för andra än samerna i Norrbotten.
Det är talande att man på fiskekartorna i Norrbotten markerar de vatten som är förbjudna medan det i Västerbotten är tvärtom!
I Norrbotten får man söka två kvoterade vatten i fallande prioritetsordning. I Västerbotten får man bara söka ett vatten.

Antalet resor hit har därför varit ganska få.Det innebär inte att det inte finns en och annan pärla i Västerbottensfjällen...


Magnus Lundin, 5 augusti 2021